Storåen Vest

I den vestlige del af Storåen råder foreningen over rigtig mange parceller fra Vandkraftanlægget ved Ringvejen i Holstebro og til den anden side af Vemb by.

Vi har været heldige at kunne lave rigtig mange aftaler med lodsejerne om parkering. En beskrivelse af disse aftaler finder du til venstre under menupunktet: Parkeringsregler

Fredningsbestemmelser og mindstemål finder du i margen til venstre under menupunktet: Fiskeregler

Du finder et kort over parcellerne med fiskeret for HOF her

Gamle stedbetegnelser

Der findes en hel del gamle stedbetegnelser på fiskepladserne i Storåen. Et af vore medlemmer har for en del år siden forsøgt at samle dem sammen og markere dem på et kort. Dette kort har vi nu fundet frem, og du kan se de gamle stedbetegnelser her. Læg mærke til at oplysningerne på grundkortet ikke nødvendigvis svarer til nugældende forhold. Her skal du bruge kortet, som du finder andet sted på siden.

Storåen er opdelt i zoner, hvor zone 1 starter længst mod vest ved udløbet i Felsted Kog. De 5 zoner vest for Ringvejen i Holstebro udgør Område A, og du finder dem i Google Maps herunder

Zone 1

NB! Læg mærke til at HOF's fiskeri i zone 1 stopper lige efter vejbroen, hvor vej 28 krydser Storåen

Zone 2

 

Zone 3

 

Zone 4

 

Zone 5