Alt om kvoter på laks

Som bekendt er laksen en truet dyreart, og som følge deraf er den totalfredet.

Men den ministerielle bekendtgørelse, der fortæller om det, åbner også mulighed for, at der til de forskellige vandløb kan tildeles en kvote, som må opfiskes. Og det gælder naturligvis også i Storåen.

Baggrunden for tildeling af en kvote bygger på undersøgelser af bestanden af laks i hvert enkelt vandløbssystem. En sådan undersøgelse laves som regel hvert 3. år, og seneste kendte resultat er fra undersøgelse lavet i Storåen i 2018, og den næste er udført i november 2022, men her kender vi endnu ikke resultatet.

Undersøgelsen laves på den måde, at man 2 gange fisker en strækning af Storåen igennem med elektroder. Den første gang mærkes alle laks, så man kan genkende dem ved næste elfiskning, som typisk finder sted 3-4 uger senere.

Her fisker man på samme strækning, og så tæller man alle laks op i 2 grupper, nemlig mærkede og umærkede. Ved hjælp af forskellige formler kan man så udregne, hvor mange laks, der er i vandløbet. Det bliver naturligvis med en vis sikkerhedsmargen til begge sider. Og så har man antallet for den gydebestand, som findes i åen.

Under normale omstændigheder, vil myndighederne så tildele en kvote på op mod 10% af bestanden i de efterfølgende år, men man gør det forsigtigt, så man kan opsamle de naturlige udsving i bestanden, uden at skulle regulere voldsomt på kvoten fra år til år.

Det er DTU Aqua, der i Danmark forestår disse prøvefiskninger, naturligvis med hjælp fra de lokale lystfiskerforeninger. Og det er også DTU Aqua, der vejleder ministeriet i fastsættelsen af kvotestørrelsen.

Kvoterne tildeles normalt i god tid inden sæsonstart, og de bliver offentliggjort på Fiskepleje.dk

Kvoterne tildeles efter nøje fastsatte regler, som skal overholdes.

En af forudsætninger for at der kan tildeles en kvote til et vandløbssystem er, at der udføres praktisk arbejde med vandløbspleje (læs: udlægning af gydegrus).

Dernæst er der strenge krav til indberetning af al fisk, både de der genudsættes og de der ender på middagsbordet. Det kan du læse om i fiskereglerne andet sted på HOF's hjemmeside.

Det er Sammenslutningen ved Storå, der administrer den kvote der tildeles Storåsystemet, og det er på deres hjemmeside, at al indberetning skal samles op. Her kan du hel tiden følge hvordan det går.

Her på HOF's hjemmeside kan du finde en fangstrapporterings formular, der automatisk indsender fangsterne til Sammenslutningen ved Storå (SVS). Du kan også på din telefon anvende APP-en Fangstjournalen til dine indberetninger. Her sendes dine fangster også automatisk videre til SVS.

I fiskereglerne på HOF's hjemmeside kan du også finde den andel af kvoten, som må opfiskes på HOF's fiskevand, og på forsiden kan du følge med i hvor meget af kvoten, der er tilbage, så du ikke overtræder kvotereglerne, nå du tager på fisketur.