Lidt om Hof

Holstebro og Omegns Fiskeriforening er over 100 år gammel.

Vi har som formål at samle alt tilgængeligt fiskevand  i Storåsystemet indenfor Holstebro Kommune, så flest muligt har adgang til at fiske i Storå systemet, enten som medlem eller via dagkort.

Via Frøjk Fiskepark har vi i foreningen i mange år kæmpet for Storåens status som godt lakse- og havørred vand. Der er lagt mange frivillige timer og udsat mange fisk for at opnå dette mål. I de senere år har vi lavet mange projekter med gydegrus og skjulesten. Derfor har bestyrelsen også besluttet, at vi bruger 100 kr. af hvert medlems kontingent til vandløbsforbedring. Dagkort købere yder kr. 25,00 for hvert kort til projekterne.

I foreningen har vi også et socialt liv. Om tirsdagen er der almindelig klubaften med gode historier, aftaler om fisketure og ind imellem en film eller et foredrag. Der er også mulighed for at binde fluer under kyndig vejledning.

På torsdage er der junioraften i klubhuset. Her er der mange aktiviteter man kan lære noget af. Teori om fisketeknik, fluebinding, grej fremstilling. Alt sammen under kyndig vejledning af vores juniorleder Jesper Nielsen.

Et par gange om året udkommer vores medlemsblad. Det kan du læse ved at klikke andet sted her på siden. Heri står de kommende arrangementer nærmere beskrevet, ligesom de vil fremgå af den kalender, du også vil finde her på siden.

Som medlem af vores forening bliver du også medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, med alle de fordele, der hører til det. Herigennem vil du få tilsendt bladet Sportsfiskeren 4 gange årligt. Har du til andre forbundets foreninger betalt forbundskontingent vil du naturligvis få penge tilbage.