Kort over HOF's fiskevand

I menuen til venstre finder du zoneopdelte kort over det fiskevand, som HOF råder over.

De gule markeringer angiver fiskeretten på nordsiden og de orange markeringer angiver fiskeretten på sydsiden. De sorte markeringer angiver områder, der er forbeholdt medlemmer.

Adgangen til parkeringspladserne sker via veje, der er angivet med grønne linjer. Sorte er kun for medlemmer.

Enkelte steder er der tynde blå linjer, som anviser hvilken vej du skal gå fra parkeringen og ned til åen.

Du kan også se, hvor der er borde og bænke og broer, ligesom du kan finde de gamle stednavne ved at klikke på det lysegrønne seværdigheds symbol. Opstillede skilte er markeret med et rødt punkt.

I fiskereglerne her på siden kan du se, hvornår de enkelte zoner er åbne for fiskeri.

Køber du dagkort, skal du være opmærksom på at et dagkort til en af zonerne 1 til 5 giver adgang til alle de første 5 zoner. Det fremgår at købskvitteringen. På samme måde gælder et kort til zonerne 7 til 10 til alle disse zoner. Da Vandkraftsøen zone 6 er åben hele året, så gælder et kort til zone 6 kun til søen.

Herunder kan du se et oversigtskort, der viser hvor HOF har fiskevand. De farvede områder repræsenterer hver sin zone.

Kortet nedenfor viser ikke, hvor du må fiske. Du skal i stedet finde nærmere detaljer om de enkelte zoner ved at klikke på den zone, hvor du kunne tænke dig at fiske. Derefter klikker du på det blå link, og så kommer detaljerne for den valgte zone.