Når man fisker i HOFs vand eller i vand, som HOF har opsynsret på, kan man møde 2 typer af opsynsmænd.

1:

HOF har et antal fiskeriopsynsmænd, der kan legitimere sig med et ID-kort, der er udstedt af Fiskeristyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Kortet vil altid være forsynet med opsynsmandens navn og et foto.

Fiskeriopsynsmændene refererer til foreningsformanden, der har kontakt til det lokale fiskeriinspektorat.

Fiskeriopsynsmændene er i funktionen en offentlig myndighed, som kan optage rapporter til videre behandling i det officielle system.

 

ID-kort udstedt af Fiskeristyrelsen til fiskeriopsynsmand .

Fiskeriopsynsmændene har blandt opgaverne ret til at se fiskerilicens, legitimation, kontrollere grej samt foretage fangstkontrol.

Da Fiskeriopsynsmanden også virker i HOFs tjeneste, har de også ret til at se dag- eller medlemskort. Parkeringskontrol er også en del af opgaven.

Lystfiskeren skal følge evt. tilrettevisninger fra fiskeriopsynsmanden.

2:

HOF har også et antal foreningsopsynsmænd, der er udpeget af bestyrelsen, og de refererer til formanden.

Foreningsopsynsmændene kan legitimere sig med et ID-kort, der er udstedt af Holstebro og Omegns Fiskeriforening.

Kortet vil altid være forsynet med opsynsmandens navn og et foto.

Foreningsopsynsmændene har ret til at se dag- eller medlemskort, ligesom de udøver parkeringskontrol.

Lystfiskeren skal følge evt. tilrettevisninger fra foreningsopsynsmanden.

 

ID-kort udstedt af Holstebro og Omegns Fiskeriforening til foreningsopsynsmand