Genetikken hos laks bestemmer antal havår

Professor Einar Eg Nielsen, DTU Aqua har venligst stillet nedenstående til rådighed:

I forhold til VGLL3 genet, som forklarer 40% af variationen i antal havår, så er her lidt forklaring.

Genet har to former: Populært kaldet E (early) og L (late), som repræsenterer deres indvirkning på hvornår det vender tilbage til vandløbet.

 Alle laks (ligesom mennesker) har to kopier af alle gener – en fra far og en fra mor. Det vil sige at en given laks genetisk set kan være: EE, EL eller LL. Så EE forventes at vende tidligere tilbage end EL og LL laks senest.

Dominansforholdene for de to former er forskelligt i de to køn. I hanner dominerer E over L. Det vil man normalt skrive El (store E lille l), mens for hunner er det omvendt så: eL (lille e store L). Det betyder at for laks, der har en kopi af hver af de to former (EL), så vil hanner (El) komme tidligt tilbage, mens hunner (eL) vil komme sent tilbage (se slide 21 og 22). Derfor er der mange en overvægt af grilse hanner og hunner med flere havår (MSW).

Så hvis man fortrinsvis fanger og hjemtager fisk der er LL (MSW laks), vil det betyde at der bliver relativt færre kopier af L formen af genet i bestanden og at man så får en større grilseandel. (Så flere fisk der er LL og EL genetisk).

 

 

 

Genotype: de gener, fisken bærer