Foreningen har etableret nogle brinkplejehold med et bestyrelsesmedlem som tovholder.

Idéen er, at brinkplejefolkene kan fjerne uønsket vegetation.
Der vil normalt være tale om vegetation, der vanskeliggør fiskeriet meget eller vegetation, der utilsigtet har en stor indflydelse på å-forløbet.
Der kan også være tale om at lette fremkommeligheden langs åen.

Man skal ikke nødvendigvis kunne fiske fra hver eneste å-meter, og det er også muligt, at et træ gør det sværere/umuligt at lande en fisk, men så er det sådan, det er.

Har man lyst til at give en hånd med i brinkplejen, kan man kontakte bestyrelsen.
Opgaven er overkommelig.

Enhver form for brinkpleje sker altid efter aftale med lodsejerne.
Kontakten til lodsejerne foregår via bestyrelsen.
Man må som medlem ikke selv foretage beskæringer af nogen art.