Skarven - et særligt problem

 

Grundet stor utilfredshed med den netop underskrevne Forvaltningsplan for Skarv 2022 har Danmarks Sportsfiskerforbund har startet en underskriftsindsamling: Beskyt de sårbare fisk: 6.400 har allerede skrevet under - skriv under her (sportsfiskeren.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund har også sammen med Dansk Laksefond med baggrund i input fra bl.a. foreninger udarbejdet en alternativ forvaltningsplan

Der findes mange undersøgelser, der påviser skarvens stærkt negative indflydelse på fiskebestandene.
I vores område kan nævnes en undersøgelse fra 2021 i Råsted Lilleå, der klart viser, at stallingen er udryddelsestruet. Læs den her

Undersøgelsen har været omtalt på Sportsfiskeren.dk, ivrigt debatteret i flere grupper på Facebook samt omtalt i blandt andet Dagbladet Holstebro-Struer samt

Grundet stor utilfredshed med den netop underskrevne Forvaltningsplan for Skarv 2022 har Danmarks Sportsfiskerforbund har startet en underskriftsindsamling: Beskyt de sårbare fisk: 6.400 har allerede skrevet under - skriv under her (sportsfiskeren.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund har også sammen med Dansk Laksefond med baggrund i input fra bl.a. foreninger udarbejdet en alternativ forvaltningsplan

Der findes mange undersøgelser, der påviser skarvens stærkt negative indflydelse på fiskebestandene.
I vores område kan nævnes en undersøgelse fra 2021 i Råsted Lilleå, der klart viser, at stallingen er udryddelsestruet. Læs den her

Undersøgelsen har været omtalt på Sportsfiskeren.dk, ivrigt debatteret i flere grupper på Facebook samt omtalt i blandt andet Dagbladet Holstebro-Struer samt Morgenavisen Jyllands-Posten. Endelig har TV/Midt-Vest samt TV2 haft indslag med afsæt i undersøgelsen.

Forvaltningsplanen for skarv 2022 løser ikke udfordringen med både at tilgodese en skarvbestand og sikre en fiskebestand. Læs her

Fishing in Denmark har fremstillet oplysningsmateriale om problematikken.

Se her: Er stallingen ved at uddø? (fishingindenmark.info)

Og her: Stallingen forsvinder - selv på overvågede forsøgsstrækninger (fishingindenmark.info)

Danmarks Sportsfiskerforbund har lavet yderligere informationsmateriale. Det kan ses her: Færre skarver – flere fisk - Sportsfiskeren

Samt her: Fredet og forslugen fugl (sportsfiskeren.dk)

Jyllands-Postenflere aviser. Endelig har TV/Midt-Vest haft et indslag med afsæt i undersøgelsen.

Forvaltningsplanen for skarv 2022 løser ikke udfordringen med både at tilgodese en skarvbestand og sikre en fiskebestand. Læs her

Fishing in Denmark har fremstillet oplysningsmateriale om problematikken.

Se her: Er stallingen ved at uddø? (fishingindenmark.info)

Og her: Stallingen forsvinder - selv på overvågede forsøgsstrækninger (fishingindenmark.info)

Danmarks Sportsfiskerforbund har lavet yderligere informationsmateriale. Det kan ses her: Færre skarver – flere fisk - Sportsfiskeren

Samt her: Fredet og forslugen fugl (sportsfiskeren.dk)