2024 02 Storåkort - intro

Storåkort

 

Det blev på Repræsentantskabsmødet i Sammenslutningen ved Storå vedtaget, at der ved fiskeri i primært laksevand skal købes et Storåkort, hvis man er 18 år eller ældre.

Primært laksevand dækker Storås hovedløb fra Ringvejen i Holstebro og til udløbet.

Kortet koster kr. 150,- og kan kun købes på sammenslutningens hjemmeside. 

Begrundelsen for at indføre kortet er, at der er behov for at tilføre flere midler til vandplejearbejdet, og hele det indkomne beløb øremærkes dette.

I kort form:

     Formål: Rejse midler til vandpleje

 

     Pris: 150 kr. – gælder kalenderåret

 

     Hvor: Storå fra Ringvejen til udløb i fjorden (primært laksevand)

 

     Hvem: Alle fra og med 18 år

 

     Administreres af SvS

 

     Kan kun købes via SvS-hjemmesiden, der linker dig videre til Fiskekort.dk

 

     3-årig prøveperiode

 

Du kan købe Storåkortet her