2022 11 Initiativpulje Vestforsyning

Penge til juniorerne

 

Juniorerne har som en af aktiviteterne også beskæftiget sig med læderarbejde. De har haft et ønske om supplere med værktøj i tilstrækkelig grad og i et antal, så man ikke skal vente på at komme til.

Juniorafdelingen har derfor søgt Vestforsynings Initiativpulje om næsten kr. 10.000 til formålet.

Juniorafdelingen var så heldige, at de fik imødekommet ansøgningen med kr. 5.000. Beløbet blev overrakt ved en lille højtidelig på Nupark.

Simone fra Juniorafdelingen mødte op sammen med sin far juniorinstruktør Per Østerlund, hvor de på afdelingens vegne modtog gavebeviset.

Heldet tilsmilede nok engang juniorerne, da Holstebro Flytte og Budcentral var så venlige at donere restbeløbet.

Afdelingens ønske om ordentligt grej til læderarbejdet kunne dermed opfyldes.