Havørred 2 (1)

Ørred totalfredes i 3 år

 

Bestyrelsen har med bekymring fulgt udviklingen i ørredbestanden i Storåsystemet.

Efter nogle år, hvor det så ud til, at vi var i en positiv udvikling, er situationen desværre vendt.

De sidste år er bestanden aftaget år for år, og fangsttallene for 2022 var dramatisk lave.

Man også kunne konstatere, at gydebankerne ikke var taget i brug i samme grad som tidligere, og man så kun mindre ørreder ved el.-befiskninger.

Hertil kommer den allerede kendte påvirkning fra skarv og muligvis også fiskehejre og odder samt, at bæverne mange steder afskærer ørrederne fra at komme til gydebankerne.

Man må derfor forvente, at de kommende årgange vil være meget små.

I et forsøg på at stoppe nedgangen og meget gerne øge bestanden og dermed få flere gydefisk, har Holstebro og Omegns Fiskeriforening sammen med Vemb Lystfiskerforening besluttet at frede ørred (Salmo trutta), altså bæk- og havørred, i 3 år, hvor foreningerne disponerer over fiskevandet.

Alle ørred skal dermed genudsættes.

Fredningen træder i kraft d. 16. april 2023.