Vandstand flere steder i Storåen

Vi har samlet data fra nogle vandstandsmålere placeret forskellige steder i Storåsystemet.

Vi starter øverst i systemet med måleren som er placeret lige ved Rotvig Bro. Her kan du se vandstanden for den seneste måned

Station 22.27 Rotvig Bro
Data leveres automatisk fra måleudstyr. Data er ikke kvalitetskontrolleret og præsenteres uden ansvar.

 

Næste på listen er måleren, som er placeret ved udløbet af Vandkraftsøen. Her kan du se vandstanden for den seneste måned

Station 22.28 Vandkraftsøen udløb
Data leveres automatisk fra måleudstyr. Data er ikke kvalitetskontrolleret og præsenteres uden ansvar.

 

Når åen er løbet igennem byen, så kommer måleren, som er placeret lige ovenfor Holstebro renseanlæg. Her kan du se vandstanden for den seneste måned

Station 22.10 Storå, Opstrøms Holstebro Renseanlæg
Data leveres automatisk fra måleudstyr. Data er ikke kvalitetskontrolleret og præsenteres uden ansvar.

Skemaet opdateres hver time.

Som næste i rækken kommer måleren, som er placeret ved Bur Bro. Her kan du se vandstanden for den seneste måned

Station 22.30 Bur Bro
Data leveres automatisk fra måleudstyr. Data er ikke kvalitetskontrolleret og præsenteres uden ansvar.

Skemaet opdateres hver time.

Her kan du se vandstanden i Storåen ved Skærum Bro for den seneste måned

Station 22.15 Storå, Skærum Bro
Data leveres automatisk fra måleudstyr. Data er ikke kvalitetskontrolleret og præsenteres uden ansvar.

Skemaet opdateres en gang i døgnet.

Og endelig har vi måledata for Slusen i Thorsminde, som opdateres løbende