Dokumentation af slusedrift i Thorsminde

Her kan du finde aktuelle og  historiske data om slusedriften i Thorsminde

Thorsminde sluse består af 12 porte og en gennemsejlingsport. Slusedriften styres efter en Slusepraksis, som er vedtaget af Sluseudvalget.

Vi har fundet lidt forskellige data om driften af slusen

Sluseflow

Hyde.dk har her skabt en mulighed for at du på en kurve kan følge flowet af vand ud og ind af slusen. Er kurven over 0 så er der indadstrøm. Er kurven under 0 så er der udadstrøm.

Holder du musen hen over punkterne på kurven kan de se tidspunkt og vandmængde i flowet

I nedenstående skema finder du aktuelle data og tidevandsprognoser

Disse data er offentliggjort af Kystdirektoratet på kyst.dk, og du kan her se om sluseportene er åbne eller lukkede og beregnet vandgennemstrømning. Desuden kan man se lokale vandstande, vind- og vejrdata, der benyttes i slusedriften. Både målte data og prognoser fra DMI.

Nederst på siden har du mulighed for at hente historiske data.

I tabellerne markerer "1" at sluseporten er åben og "0" at sluseporten er lukket.

I dette skema kan du hente historiske data