OBS-skilt

Husk at lukke led

 

På given foranledning: 

Af og til kan det være nødvendigt at åbne et led (strømhegn) for at komme ind på et stykke. Det er særdeles vigtigt, at man også lukker leddet umiddelbart efter, at man er kommet ind på stykket, så der igen er strøm på hegnet.

Man kan ikke gå ud fra, at der ikke er dyr på marken, bare fordi man ikke kan se dem. Nogle marker er meget store, andre steder er de kuperede og endelig kan dyrene kortvarigt være taget ind for malkning.

Får man ikke lukket efter sig, risikerer man at dyrene stikker af, og så let er det altså heller ikke at få fat i en flok kvier - bortset fra, at det heller ikke er noget, lodsejeren skal bydes.

Altså: Når du har åbnet leddet, lukker du det igen, straks du har passeret.