Kontingent

I efteråret 2016 har bestyrelsen besluttet at ændre på kontingentstrukturen.

Vi har gerne villet styrke tilgangen af juniormedlemmer til vores juniorafdeling. Vi håber derigennem at påvirke rekrutteringen af seniormedlemmer i fremtiden. Vi har altså gerne villet give unge mennesker mulighed for at komme nemmere i gang med fiskeriet.

Det betyder, at vi nu har 2 medlemskategorier med disse kontingentsatser for 2022:

Juniorer (medlemmer, der endnu ikke er fyldt 18 år)                                          

kr.        0,00

Seniorer (alle andre over 18 år)

kr. 1.800,00

Passivt medlemskab uden fiskeret for medlemmer, der stadig vil bevare en tilknytning til foreningen  

kr.    500,00

Disse satser indeholder kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund.

For at styrke foreningens arbejde med vandløbsforbedring i Storåsystemet har bestyrelsen besluttet, at der fra 2011 afsættes kr. 100,00 fra hvert seniormedlems kontingentbetaling til dette arbejde.

Beløbet anvendes til arbejdet med udlægning af gydegrus og vedligehold af gydebanker i henhold til den plan, som vandplejeudvalget har udarbejdet, og som bestyrelsen har godkendt. Det er tanken at dette arbejde skal ligge i forlængelse af det arbejde, som myndighederne i forvejen udfører til gavn for vandrefiskenes udbredelse.

Som medlem af foreningen bliver du også medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund med alle de medlemsfordele, der hører til. Læs mere her.

Efter en vis ekspeditionstid fra du har betalt, vil du kunne udskrive medlemskort her. eller du kan logge ind på denne side sportsfiskeren.dk

Er du medlem af andre foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund vil du naturligvis få medlemskontingentet til DSF refunderet kr. 450,00 for 2023.

 

Du kan blive meldt ind her Hentet fra sportsfiskeren.dk