Holstebro og Omegns Fiskeriforening råder over ca. 85 km fiskevand i Storåsystemet indenfor Holstebro Kommune. Heraf er ca. 44 km lakseførende.

Vi sælger dagkort til langt det meste, og under fanen "Fiskeriet" kan du finde kort, der viser hvor. De gule markeringer viser fiskeret på nordsiden og de orange markeringer viser fiskeretten på sydsiden. De sorte markering er forbeholdt vore medlemmer.

Vore dagkort priser er som følger:

Zonerne 1 til 5, som er laksevand er prisen

Fra 16. april til 30. april kr. 550 pr. dag (Unge under 18 år kr. 275,00) (kortet gælder til alle 5 zoner)

Fra 1. maj til 15 . oktober kr. 350 pr. dag (Unge under 18 år kr. 175,00) (kortet gælder til alle 5 zoner)

Zonerne 7 til 10, som ikke er defineret som lakseførende er prisen kr. 200,00 pr. dag ( Unge under 18 år kr. kr. 100,00) (kortet gælder til alle 5 zoner). Periode 1. marts – 31. okt.

Zone 6, som er Vandkraftsøen er prisen kr. 50,00 pr dag for personer som er bosat udenfor Holstebro Kommune. (kortet gælder kun til søen).

Fiskeriet er underlagt regler, som du kan finde under fanen "Fiskeriet" og der finder du også en fortegnelse over vore vore parkeringspladser og hvordan du finder dem, ligesom de særlige regler der er pålagt nogle af pladserne.

I dagkortets pris er inkluderet et bidrag på kr. 25,00 til HOF´s Gruspulje. Denne pulje anvendes til indkøb og udlægning af gydegrus til projekter om gydebanker i Storåsystemet, som HOF gennemfører alene sammen med Lodsejere eller i samarbejde med Holstebro kommune og andre interessenter.

Vore dagkort kan kun købes digitalt.

Du finder HOF's webshop ved at klikke på billedet herunder!

 

 

Du kan også købe vore dagkort på Fiskekort.dk eller vælge herunder:

Storåkortet - Obligatorisk for dig som fisker laks i primært laksefiskevand i Storå

Når du har købt dit dagkort, så husk at du også skal have dansk fisketegn og et Storåkort

Læs mere om Storåkortet og køb det her