paragraflaks u bagr 1280-720.jpg

Spændingen er udløst!

 

Fiskeristyrelsen har meddelt SVS, at kvoten for laks i 2023 er 400 stk.

Det er uændret i forhold til 2021

Den fordeler sig i 3 portioner. 5 laks må hjemtages i Område B, som er Storåsystemet øst for Ringvejen ved Holstebro og alle tilløbene vestpå, såsom Råsted Lilleå, Vegen å m.m.

Resten 395 stk. må hjemtages i Område A, som er hovedløbet vest for Ringvejen.

Heraf må 220 laks være 73 cm eller derunder og 175 laks over 73 cm.

Nyt for 2023 er at "de store laks" skal deles op i 2 portioner, således at 88 laks frigives den 16. april, og yderligere 87 laks frigives den 16. juni.

Nu skal SVS så fordele kvoterne til deltagerne i Sammenslutningen ved Storå.

Når det er sket vil HOF's fiskeregler for 2023 blive rettet til i overensstemmelse hermed. Du må først hjemtage laks fra den 16. april.