Screenshot-2018-5-1 Levering af Jæger i maj.jpg

Jagtsæsonen starter

 

Vi har fiskeret på 2 parceller, hvor ejeren går meget op i bukkejagten.

Derfor vil der være fiske- og færdselsforbud om natten i en periode i starten af jagttiden.

Du kan læse mere om dette i vore parkeringsregler.

Men her kommer et uddrag af reglerne for de omfattede parceller.

Nordsiden

Parcel nummer 20/21: Præstegårds Spids Nord. Parkering er forbeholdt medlemmer

NB! I perioden 15. maj til 16. juli (inkl.) er færdsel på vejen forbudt mellem kl. 19:00 og kl. 08:00 af hensyn til lodsejers jagt. Læg mærke til skiltet ved Vembvej, der viser færdselsforbuddet og at vejen er forbeholdt medlemmer.

Sydsiden

Parcel nummer 52/53: Ved Nibsbjerg FISKERI FORBEHOLDT MEDLEMMER

NB! I perioden 15. maj til 16. juli (inkl.) er fiskeri forbudt mellem kl. 19:00 og kl. 08:00 af hensyn til lodsejers jagt.

Fiskeri forbudt den 1. lørdag i oktober.

Der er opsat skilte i hver ende af stykket og ved parkeringspladsen. Læg mærke til, at disse regler gælder både for parcel 52 og 53.

Det er meget vigtigt at disse regler overholdes. Vi vil miste fiskeriet på parcellerne hvis det ikke overholdes, og derfor vil der være restriktioner for de medlemmer som ikke kan finde ud af det!