paragraflaks u bagr 1280-720.jpg

Kvoteregler 2024 - Store kvote lukket

 

Reglerne for tildeling af kvote for hjemtagelse af laks siger at den store kvote med laks over 73 cm i 2024 skal opdeles i 2 portioner.

Nu er den første halvdel på 78 store laks fanget og kvoten på store laks er derfor lukket frem til  den 16. juni 2024, hvor anden halvdel af storekvoten frigives. Laks over 73 cm skal derfor genudsættes så nænsomt som muligt.

HOF har fået tildelt 216 laks til hjemtagelse i primært område i Storå. Det er zonerne 1 til 5.

Du må nu kun hjemtage laks mellem 40 og 73 cm (incl.)

Desuden må vi fiske på de 5 laks, som må hjemtages i øvrigt område i Storåsystemet. Det er zonerne 6 til 10.

Fiskeregler     Følg med i kvoter på størrelse     Følg med i HOF's kvote