Bjarke Ibsen Dehli

Foredrag: Øget overlevelse og tæthed hos laksefisk

 

Bjarke Ibsen Dehli, DTU Aqua holder foredrag over emnet:

Øget overlevelse og tæthed hos laksefisk
Praktiske eksempler og resultater til inspiration i vandløbsarbejdet

Sunde lakse- og ørredbestande kræver rent vand, fri passage og varierede fysiske forhold.

Fiskeplejekonsulent Bjarke Dehli fra DTU Aqua vil denne aften komme med forslag og inspiration til, hvordan det er muligt at øge naturindholdet og dermed fiskebestandene i danske vandløb.

Oplægget tager udgangspunkt i praktiske eksempler og nye resultater, hvor frivillige vandplejefolk har opnået stor succes med simple virkemidler i små og mellemstore vandløb.

Efter oplægget vil der være mulighed for diskussion og debat om emnet.

 

Tid: 21. februar 2023 kl. 19:00

Sted: Frøjk Fiskepark, Banetoften 74, Holstebro,

Pris: gratis for medlemmer