DTU Aqua

 1. Udstilling om den fantastiske ål


  Nordsøen Oceanarium og DTU Aqua har samarbejdet om en udstilling om ålen. Udstillingen åbner fredag den 9. februar 2018
 2. 30 mio. kr. til nyt østersklækkeri på Mors


  Med en finanslovbevilling på 30 mio. kr. skal Dansk Skaldyrcenter styrke fødevareproduktionen på Mors.
 3. Bedre adgang til marin forskning i Arktis


  DTU deltager i et konsortium for arktiske forskningsisbrydere, som vil give forskere bedre adgang til at indsamle data i Arktis
 4. Ph.d.-forsvar om statistiske modeller til vurdering af fiskebestande


  Fiskene i havet kan ikke tælles direkte. Derfor er der brug for statistiske modeller, der tager højde for denne særlige datausikkerhed, når fiskebestande skal vurderes. Det har Christoffer Moesgaard Albertsen arbejdet med i sit ph.d.-projekt, og fredag den 9. februar forsvarer han sin afhandling. 
 5. Ph.d.-forsvar om vandlopper og giftige alger


  Spiser vandlopper giftige alger, eller har de metoder til at undgå dem? Det har ph.d.-studerende Jiayi Xu undersøgt. Den 2. februar 2018 forsvarer hun sin afhandling.
 6. Ph.d.-forsvar om havets kulstof


  Opløst organisk materiale i havet spiller en vigtig rolle i reguleringen af Jordens klima, men der mangler viden om dets kemiske sammensætning. Det har ph.d.-studerende Urban Wünsch arbejdet med at udvikle metoder til. Den 26. januar 2018 forsvarer han sin ph.d.-afhandling.
 7. Nye stenrev i havet ved Als


  2600 kubikmeter sten placeres på havbunden ved Als i forbindelse med det hidtil største danske forskningsprojekt om ral-stenrevs betydning for havmiljøet
 8. Hør podcast og radio om tynde torsk


  Tynde torsk i Østersøen udfordrer forskere og fiskere. I december satte både DTU Podcast og DR Orientering fokus på emnet  
 9. EU-projekt kortlægger konsekvenser af at permafrosten tør


  De næste fem år skal forskere fra Nordic Five Tech-alliancen undersøge, hvordan den tøende permafrost påvirker de arktiske kystsamfund.
 10. Tun eller torsk – forskning forklarer rovfisks geografi


  Hvorfor lever tun og sværdfisk i troperne, mens torsk og fladfisk dominerer som rovfisk i kolde egne? Det har ny forskning fra DTU Aqua svaret på. 
 11. Ph.d.-forsvar om sårbare marine økosystemer i Grønland


  Ph.d.-studerende Helle Jørgensbye har arbejdet med at kortlægge vestgrønlandske koraller og andre fastsiddende organismer, som er særligt sårbare over menneskelig påvirkning.  Den 2. januar 2018 forsvarer hun sin afhandling.
 12. Hvorfor bliver nogle arter invasive og andre ikke?


  Med dræbergoplen som eksempel viser nyt studie, at stor biologisk variation i den oprindelige bestand er nøglen til succes som invasiv art
 13. Kortlægning af spøgelsesgarn i danske farvande


  Ny rapport er første skridt mod at få kortlagt omfanget af fiskeredskaber, som fisker videre og forurener, efter at fiskere har mistet dem på havet
 14. Ph.d.-forsvar om genetiske interaktioner mellem opdrættede og vilde ørreder


  Ph.d.-studerende Thomas Frank-Gopolos har fremavlet ørredfamilier med gener fra opdrættede og vilde fisk i forskellige blandinger og har efterfølgende sammenlignet fiskenes egenskaber. Den 14. december forsvarer han sin afhandling baseret på resultaterne
 15. Hvordan bliver havet påvirket af klimaændringer?


  Havets dyr og planter optager enorme mængder CO 2 fra atmosfæren og er dermed en buffer for den globale opvarmning. Men vil det ændre sig, i takt med at oceanerne bliver varmere? Det forsøger forskere at finde svar på.