Pukkellaks i Danmark

Pukkellaks (Humpback Salmon eller Pink Salmon) findes naturligt i Alaska og russiske floder, der udmunder i Stillehavet.

I Rusland har der siden 50’erne været udsætninger af pukkellaks i floder med udløb til Hvidehavet og dermed nær Nordnorge.

Siden har den etableret sig.

I år har der været meldinger om fangst af pukkellaks i bl.a. Orkla og Bjerkreimselven, og som det helt nye er den nu også fanget i Danmark.

Først i Sneum Å og senest i Kongeåen.

Fisken er ikke fredet, og der er ikke mindstemål.

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, oplyser, at laksen ikke spiser i ferskvand. Den anses heller ikke som en trussel mod de danske laksebestande.

Andre kilder oplyser dog, at den roder rundt i gydebankerne. Derved kommer lakse- og ørredæg op i vandmassen og går tabt.

Link til undervandsoptagelse fra Bjerkreimselven med passage af pukkellaks samt fotos af laksen:

http://bjerkreimselva.no/pukkellaks/

Bemærk puklen og den plettede halefinne.

Skulle man fange en pukkellaks, vil vi meget gerne have en melding om det og helst med et godt foto af fisken.

Fisken kan også have interesse for biologerne.

Den sidst fangne pukkellaks kommer til at indgå i Zoologisk Museums samlinger