Nogen går tværs over nysåede marker eller marker med afgrøder ...

... Lad være med det!

Landmanden arbejder hårdt på at få så mange afgrøder ud af marken som muligt. Det får han ikke, hvis du tramper det hele i stykker. Så gå udenom en nysået mark eller mark med afgrøder. Det vil jo være ærgerligt, om foreninges øvrige medlemmer mister fiskevand, blot fordi du er for magelig til at tage hensyn. Se i øvrigt vore fiskeregler, om mulige sanktioner, vhis du ikke kan finde ud af at tage hensyn til lodsejeren.