Storåen - premiere 2017

Det var nok en god ide, at stå tidligt op. Så afsted kl. 4 fra Aarhus og så via Randers for at samle fiskemakker Thomsen op. Og så målrettet kørsel mod p-pladsen ved Nørgards Stemmeværk, som ikke virker så kendt. Vi ankom sammen med lyset , men først var vi ikke - chaufføren til en hvid Pegeut var tidligst på banen og - det blev ham der scorede pladsens gevinst. Men næppe var vi ude af bilen før den næste med 4 glade fynboer dukkede op. De havde lavet resourch dagen i forvejen, og bestemt, at her skulle slaget stå. Så der var ved at være folk på pladsen. Desuden kunne vi forvente, at der Fra "Augusta" på nordsiden også kom forsyninger. Men vi var tidligt nok til at være først på fiskepladser, som vi tidligere havde haft gode erfaringer med. Men den jomfruelighed blev ikke nogen fordel. Vores kondomspinnere fik uhindret lov til at komme gennem vandet bortset fra kontakt med knolde , grøde og grene. Efterhånden dukkkede flere og flere op, kort efter også Erling Gransgaard (storfanger med to laks på 16-20 kg) som det blev til lidt nostalgisnak med og om fremtiden nu også - efter smoltudsætningerne var stoppet - kunne levere på nuværende niveau. Ingen fangede tilsyneladende noget, indtil en af fynboere kunne præsentere et billede af en flot laks taget på flue af førstemanden i den hvide Pegeut. Det pustede til optimismen, som alligevel dæmpedes i takt med at fisketrykket voksede og tiden gik. Så efter et par timer blev pladsen forladt til fordel for Bur Bro, hvor fiskepulsen banker stærkest på premieredagen.

15 biler på hver af de to p-pladser - ingen af dem med åbne bagagerum, som plejer at indikere blanke laks. men det var varede ikke længe inden det skete, ovenikøbet med et par bekendte storfangere fra Viborg, som næppe havde åbnet bildøren før invitationen faldt til et kig i bagagerummet. Og det var et pragteksemplar, der kunne få alle sanser til at vibrere, 9,7kg i en fornem kondition, Peter B. Sørensen (Peter Mepps) var banemanden med hjælp fra makker Ivan Bjerregaard. Så gik det ellers stærkt - 5 min senere var det Jan Ottesen - en bekendt Gudenåfisker, som lukkede op for 8,5 smukke kilo - taget på orm. - Begge fisk var tidlige morgenfisk. På 1926 -siden, kom en fisker travende over marken med sølvet dinglende over ryggen, og kunne lidt efter lægge 6,3 kg i græsset - taget på wobler. Han havde været forudseende - så lidt efter fyldt vi pladsen ud ved et af bordene og skålede med for fangsterne i sidstnævntes gode hjemmelavede krydder akvavit. Så blev der lukket op for beretninger, nostalgi og mange andre gode ord, som er med til at berige dagen - Jan Ottesen leverede den mest bemærkelsesværdige beretning. Hans orm havde ikke kunne friste en stor laks, der gjorde sig synlig, Så han indbød en spinnefisker til at forsøge sig , og kort efter var der stærk kontakt, men så indtraf "katastrofen" lige før den var landingsklar var det slap line - men inden skuffelsen var helt overstået sås en blank fisk drive i vandkanten, gaffen kom i brug og hele 12 kg blev landet. Inden vi forlod pladsen ramte endnu to stykker sølvtøj p-pladsen.

Genopladede og motiverede var vi fiskeklar igen - men at forsøge sig omkring Bur Bro og andre populære steder virkede for optimistisk , så vi kørte til Vemb Kirke, hvor der sjældent ses mere end en bil - der var 5 og ingen fisk at præsentere. En af de garvede lokale sad på kirkediget og fulgte lakseslagets gang på mobilskærmen. Så han kunne levere mange aktuelle beretninger fra sit netværk og en hyggelig snak om foreningskulturen. Vi måtte videre, og fandt den formentlig eneste tomme p- plads Burvej 6. Det bestød ikke at å-bredden var fisker-tom , men der var luft imellem fiskerne. Men ejheller her blev drømmekontakten etableret. På vej retur løb vi ind i en ung fyr der stod og sundedede sig - en blank lakseside havde lige rundet hans spinner inde under bredden - og andet kunne den ikke fristes med, heller ikke fra min grejæske. Vi havde mødt ham for 4 år siden ved premieren, hvor han var lidt fortørnet over, at faderen havde taget en 10 kilos laks lige for næsen af ham - Faderens første nogensinde, som skulle bruges til juniors konfirmation. Nu var drengen voksen og udddannet til instruktør, og havde bl. a været "i lære" hos Frederik Iversen. Og begge havde de fanget mange laks siden.

Her slutter dagen for os - masser af oplevelser og glæde ved synet af festes omdrejningspunkt og hyggelige møder med gamle og nye hoveder. Men det blev igen året, hvor vi må vente med at få del i den sølvblanke glæde - og så iøvrigt som en af fynboerne bemærkede ved start "Hvor er det dejligt, at være i gang igen".

Inden vi forlod stedet kunne endnu en sølvfisk ses glimte i det vejr, der heller ikke var så ringe.

-------

Dagen efter nåede fangstlisten op på ca. 45 laks - så sæsonen lover godt - Skjern Å nogenlunde det samme antal . Gudenåen havde slået tonen an med ca. 100 store laks efter 1½ måned, heraf en til undertegnede, så der var lidt at falde tilbage på.

Poul Skovbjerg Jeppesen