Gruspulje

I Holstebro og Omegns fiskeriforening har vi i rigtig mange år arbejdet på en bedring af bestandene af laks og havørred i Storåsystemet.

Det er sket ved massive udsætninger af fisk, som er avlet og opdrættet efter de vejledninger, vi til enhver tid har fået af førende biologer.

Havørreder er opformeret fra moderfisk, som vi først har opfisket i Storåen. Laksene har først i de senere år været af Vestjysk afstamning, som ligeledes er elfisket i Storåen. Det er sket efter at det blev muligt at genteste moderfiskene.

Men vi sigter jo hele tiden efter en naturlig reproduktion, og det har ført til, at vi i de senere år har arbejdet meget med etablering af gode gydemuligheder for fiskene i åen.

Vi har derfor startet en gruspulje.

Fra 2011 har hvert medlem som en del af kontingentet bidraget med kr. 100,00 til indkøb og udlægning af gydegrus. Og derudover har bestyrelsen besluttet at afgiften på 50 kr. for manglende fangstrapport også indgår i gruspuljen. Vore dagkort købere hjælper også til her, idet kr. 25,00 fra hvert dagkort går ubeskåret til dette arbejde.

Pengene fra gruspuljen bruger vi så til projekter, som foreningen selv står for, men allerhelst vil vi gerne samarbejde med kommune og med forskellige fonde om projekterne, på den måde får vi forholdsmæssigt mere ud af pengene.

Nu har vi så lavet et oversigtskort over Storåsystemet, så du kan se, hvor vi har lavet de forskellige projekter, og samtidig giver vi lidt oplysninger om projekterne, som du kan finde i oversigten nedenfor. 

 
Vis HOF's gruspulje projekter på et større kort

 

 

 

Projekt år 2013

Storåen ved Nibsbjerg/vængerne

Projekt år 2012

Storåen ved Bur Bro

Frøjk Bæk

Tvis å

Projekt år 2011

Storåen ved Gryde å

Vegen Å Museumsparken

Nr. Felding bæk

Projekt år 2010

Bur Møllebæk

Tvis å

Projekt år 2009

Tvis å

Projekt år 2008

Tvis å

Projekt år 2006

Vegen å

Projekt år 2004

Bur Møllebæk

Projekt år 2003

Vegen å - Møllen

 

Øvrige Projekter

Der er rigtig mange andre interessenter, der laver forbedringer i vandsystemet Storåen med alle dens tilløb. En af de store aktører er Holstebro Kommune. Jakob Larsen har udarbejdet forskellige kort over forbedringerne i de seneste år. Disse kort er delt op på de enkelte tilløb, og du kan finde dem herunder.

Vis Vandløbsprojekter i Gryde å (2007-) på et større kort

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vis Vandløbsprojekter i Råsted Lilleå (2007-) på et større kort