Tvis Å

Tvis å

Tvis å munder ud i Reservatsøen, som er den østlige del af Vandkraftsøen. Holstebro Kommune har i 2008 afsluttet et projekt, der har forlagt udløbet, så nedtrækkende smolt ikke skal igennem Klosterarmen og dermed forbi mange geddemunde.
 
Samtidig blev der med foreningens hjælp etableret flere gydebanker, som i vinteren 2008/2009 har været i brug. Efterfølgende er der udlagt 800 m3 gydegrus en hel del steder over 15 km a åen løb. Det bliver spændende at følge, hvor stort et potentiale denne lille perle af en å kan få fremover.
 
Ud over de kommunale stykker råder HOF over enkelte parceller i åen.