Genudsætning af Laks

Hjælp! Jeg har fanget en laks – og hvad gør jeg så?

Et stort mål for foreningen har været at få laksebestanden i Storå forbedret. Mange gode kræfter har bidraget til, at dette kan blive virkelighed.

De seneste år har bestanden da også udviklet sig i en gunstig retning. Det betyder derfor også, at stadigt flere lystfiskere får den oplevelse, det unægtelig er, at fange en laks i Storå, når man efterstræber åens andre fiskearter.

Laksen er som bekendt fredet i hele Storås vandsystem. Den skal derfor genudsættes så skånsomt som overhovedet muligt, så der er størst mulig chance for, at fisken overlever.

Derfor kan det være en god ide, at du overvejer, hvordan du vil forholde dig, når du fanger en laks, som skal genudsættes, fordi du allerede har hjemtaget en laks eller fordi kvoten er opbrugt. Eller fordi du blot ønsker, at fisken skal leve videre og deltage i gydningen.

Danmarks Sportsfiskerforbund har med støtte fra Friluftsrådet og Dansk Laksefond udgivet en lille folder om DANSKE LAKS OG HAVØRREDER.

I den finder du følgende 10 gode råd til genudsætning:

  1. Fisken, der skal genudsættes, bør fightes hurtigt og håndteres så skånsomt som muligt. En lang, udmarvende fight giver fisken mælkesyrechok og stresser hårdt, så den kan dø efterfølgende – også selv om den svømmede fint, da du satte den ud.
  2. Brug ikke gaf ved landing af fisk, som skal genudsættes. Bruger du fangstnet, skal det være finmasket og knudefrit eller med gumminetpose. Net og ramme skal være dimensioneret til store fisk. Løft ikke fisken ud af vandet, når den er i nettet.
  3. Afkrogning bør, hvor det er muligt, ske i vandet og bedst uden at røre ved fisken. Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.
  4. Du må ikke veje fisk, der skal genudsættes. Og husk, at netmasker skader både finner, skæl og slimlag på fisken.
  5. Er fisken afkræftet, så hold den på ret køl med et løst greb om haleroden med den ene hånd og under bugen med den anden. Vend snuden mod strømmen. Bevæg ikke fisken frem og tilbage. Når fisken selv kan holde sig oprejst og forsøger at svømme væk, kan du slippe den.
  6. Blanke laks og havørreder med løse skæl er mere sårbare overfor håndtering end letfarvede og farvede fisk. Vær derfor ekstra påpasselig med afkrogning og berøring, hvis du skal  genudsætte blanke laks og havørreder.
  7. Løft i halen skal undgås, da det skader fiskens rygrad. Det kan også presse fiskens indre organer sammen, så de beskadiges, hvis fisken holdes lodret op i luften.
  8. Hav altid en tang med til at afkroge fisken. Den kan også bruges til at klemme modtager ned.
  9. Lav eventuelt mål på din stang med tape eller beviklinger, så du hurtigt kan måle din fisk fra hale til snude i vandet.
  10. Hvis du skal have et foto, skal det tages hurtigt, og hvor fisken er i kontakt med vandet. Ikke noget med lange fotosessions, hvor fisken er løftet ud af vandet.

En korrekt håndtering sikrer en overlevelse på næsten 100 % af de genudsatte laks og havørreder.
Det er vigtigt, at man følger disse retningslinier, idet de er til gavn for hele bestanden og dermed også vore muligheder for at fastholde og måske øge kvoten vor hjemtagelse af laks fra Storåens hovedløb.

Folderen indeholder også en masse gode oplysninger om, hvilket grej du skal anvende, og hvordan du kender forskel på de forskellige fisk på forskellige tider af sæsonen. Du kan også finde en tabel med anslået vægt ud fra fiskens længde. Folderen kan fås hos velasorterede grejhandlere, hos dagkortsælgerne eller du kan downloade den her www.sportsfiskerforbundet.dk