paragraflaks Kvoteregler 2016 ...

Kvoten for store laks er lukket! Du skal nu genudsætte laks over 75 cm så nænsomt, som muligt.

HOF har fået tildelt 286 laks til hjemtagelse i område A i Storåen. Det er zonerne 1 til 5. 
Du må nu kun hjemtage laks mellem 40 og 75 cm (incl.)
Desuden må vi fiske på de 5 laks, som må hjemtages i område B i Storåsystemet. Det er zonerne 6 til 10.

Fiskeregler 2016    Følg med i kvoter på størrelse    Følg med i HOF's kvote 2016  

releaseDu vil uden tvivl kommet ud for at skulle genudsætte en fisk. Enten fordi du selv vælger at genudsætte, eller fordi forskrifterne i love og bekendtgørelser forlanger, at du skal genudsætte.

Her har vi forsøgt at give en anvisning på, hvordan du kan gøre det.

Læs mere her

Parkering

Parkering ved Storå

Bestyrelsen har skaffet parkeringsaftaler med en hel del lodsejere. En del af dem er afmærket med pæle. Det er vigtigt, at netop du respekterer de parkeringsanvisninger, vi har lavet ud fra disse aftaler. Følger du ikke anvisningerne, er der stor risiko for, at vi mister en parkeringsaftale, sådan som det skete i 2011. Derfor har vi også indført sanktioner overfor de fiskere, der ikke kan finde ud af det. Men herunder kan du...

Se parkerings anvisninger

forsidefisker gl_blad_u__baggr_copy

Køb medlemsskab eller dagkort online

Ønsker du at blive medlem, eller bare at købe et dagkort til vores vand i Storåsystemet, giver vi dig her en unik mulighed for at fange din drømme fisk. Men Husk, at laksen stadig er en truet art og dermed fredet. At vi kun har en kvote til rådighed, og at det til enhver tid påhviler dig at være informeret om de gældende regler og den faktiske fangst.

Bliv medlem eller køb dagkort

Har du glemt fiskegrej ved åen?

Et af vore medlemmer har fundet en taske og 2 fiskestænger i nærheden af Bur Bro.

Er det noget du har glemt, så kan du kontakte nedenstående, så du kan beskrive de glemte sager. Herefter kan du få en adresse, hvor du han afhente de glemte grejer.

formand Gunnar Pedersen
kasserer Jimmy Käehne
webmaster Peter Larsen

Lad være med det!!

Nogen kører ind i afgrøder langs markvejene! - Lad være med det.

I vore fiskeregler under "Opfordring til god skik" står, at du ikke må gå ind over marker med afgrøder. Det siger sig selv, at du så heller ikke skal køre ind over dem.

Altså, hvis du på en smal markvej møder en modkørende, så skal en af jer bakke indtil I kan passere hinanden. Du skal ikke køre ind i kornmarken med hverken et eller 2 hjulpar.

Nogen vil sige: Hvad betyder dog det? Landmanden kører jo selv derinde med sin store traktor. Men han gør det som led i dyrkningen, vi andre behøver det ikke.

Konsekvensen for landmanden er et mindre udbytte, men det allerværste er, at han kan miste sin hektarstøtte fra EU. Ikke bare for det vi har ødelagt, men når det dyrkede areal ikke passer, så mister han hele hektarstøtten for alle sine marker. Og det bliver til et beløb, som du ikke har råd til at erstatte ham.

HOF har fået en klage fra en landmand, men desværre kunne han ikke udpege vedkommede, som han har set køre i marken. Hvis vi finder nogen, som ødelægger afgrøder, så vil vi bruge vore regler om sanktioner ved overtrædelse af vore regler.

El-fiskeri Storåen 2015

Her kan du se Senja Furbos film om el-fiskeriet i Storåen efterår 2015

Laksekvote for 2016

DTU-Aqua har nu offentliggjort kvoterne for laksefiskeri i Danmark.

Aammenslutningen ved Storåen fik tildelt i alt 400 laks til hjemtaglese. Disse er fordelt på følgende måde:

  • Der må maksimalt hjemtages 395 laks nedstrøms Holstebro Vandkraftværk delt i 2 grupper på 210 laks på 75 cm eller derunder og 185 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 1 nævnte områder i perioden fra og med den 16. april til og med den 15. oktober
  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Storå vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 2 nævnte områder i perioden fra og med den 16. april til og med den 31. oktober.

 

Læse mere om laksekvoterne 2016 her.

Laksebestanden i Storå-systemet

Stor fremgang – endnu større potentiale for laksebestanden i Storå-systemet

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen anerkender, at vandløbsforbedringer har ført til en markant øget bestand af laks i Storå-systemet og at indsatsen, ud over at have forbedret miljøet, også har gavnet det lokale erhvervsliv:

”Det er en fantastisk fremgang, som er værdifuld både for naturen og lystfiskerturismen. Jeg vil især gerne takke de lokale lystfiskere for at have brugt deres fritid på at passe og pleje åen og fiskene, og kommunerne som sideløbende har skabt gode forhold for fiskene til at gyde og vokse sig store”, udtaler ministeren i dag på Miljø- og Fødevare ministeriets hjemmeside.
 
”Jeg er rigtig glad for Eva Kjer Hansens anerkendende ord og vil samtidig appellere til den danske befolkning om at holde ministeren fast på at forbedring af vandløbsmiljøet er til gavn for alle og at dette sagtens kan forenes med erhvervsinteresser, herunder landbrugsdrift. Det er blandt mange andre steder blevet vist ved Storå-systemet, hvor vi har et fantastisk godt samarbejde med de lokale lodsejere og hvor vandløbsforbedringerne går særdeles fint i spænd med landbrugsdriften i området”, siger medlem af forretningsudvalget i Sammenslutningen ved Storå, Torben Thinggaard.
 
Samtidig understreges det, at kun en tredjedel af Storå-systemets potentiale er udnyttet i dag, idet spærringen ved Holstebro hindrer fiskenes frie passage til og fra vandsystemets øverste 2/3-dele. ”De nuværende forhold i Storåen ved Holstebro Vandkraftsø, hvor der ikke længere produceres elektricitet, er af staten udpeget som en spærring. Det betyder, at passageproblemet skal løses i forbindelse med implementeringen af vandplanerne”, siger Torben Thinggaard. ”Jeg vil anmode ministeren om at gå ind i sagen, således at vi kan komme i gang med dette arbejde. Det bliver ikke billigere af at vente, tværtimod snyder vi os selv for det meget betydelige afkast en yderligere øgning af fiskebestandene straks vil medføre”, slutter Torben Thinggaard.
 
Læs ministeriets pressemeddelelse her:

 

Læs her mere om bestanden af laks i Storå-systemet:

Medlems Login

Vejret Storåen

Vejudsigten er vigtig for din planlægning af din fisketur.

Her har vi samlet et udvalg af forskellige udbydere af vejrudsigter. Så har du mulighed for at vælge den udbyder, som du stoler mest på.

Klik her for at se mere.

Vandstand flere steder i åen

Vandstanden i Storåsystemet svinger naturligvis i takt med nedbørsmængder og snesmeltning. I det daglige lægger vi måske ikke så meget mærke til det.

Vi har derfor samlet nogle måledata fra forskellige steder i Storåsystemet.

Disse måledata kan du se ved at klikke her

Kommende begivenheder

Ingen begivenheder

Udskriv dit medlemskort her:

Seneste laks & havørreder

Her kan du se de seneste fangster af:
laks og havørreder
i hele Storåen

Læs det nye medlemsblad her:

2016 april

Storå - Åens historie og lystfiskernes fortællinger

Fik du sikret dig et eksemplar af denne fine bog?
 
forside 1
 

 Du kan læse mere om bogen her:

http://www.forlagetstoraa.

simplesite.com/

Og der kan du også se, hvordan du kan købe bogen.