jul29Holstebro og Omegns Fiskeriforening.


Ønsker alle en glædelig Jul samt et godt Nytår.

Der skal fra foreningens side gives en stor hånd til de medlemmer, der har ydet en ekstra indsats  i 2016.
I ved selv hvem i er, ingen nævnt og ingen glemt.

Vi takker alle for et godt år.. 
 Knæk og bræk i 2017

 

releaseDu vil uden tvivl kommet ud for at skulle genudsætte en fisk. Enten fordi du selv vælger at genudsætte, eller fordi forskrifterne i love og bekendtgørelser forlanger, at du skal genudsætte.

Her har vi forsøgt at give en anvisning på, hvordan du kan gøre det.

Læs mere her

Parkering

Parkering ved Storå

Bestyrelsen har skaffet parkeringsaftaler med en hel del lodsejere. En del af dem er afmærket med pæle. Det er vigtigt, at netop du respekterer de parkeringsanvisninger, vi har lavet ud fra disse aftaler. Følger du ikke anvisningerne, er der stor risiko for, at vi mister en parkeringsaftale, sådan som det skete i 2011. Derfor har vi også indført sanktioner overfor de fiskere, der ikke kan finde ud af det. Men herunder kan du...

Se parkerings anvisninger

forsidefisker gl_blad_u__baggr_copy

Køb medlemsskab eller dagkort online

Ønsker du at blive medlem, eller bare at købe et dagkort til vores vand i Storåsystemet, giver vi dig her en unik mulighed for at fange din drømme fisk. Men Husk, at laksen stadig er en truet art og dermed fredet. At vi kun har en kvote til rådighed, og at det til enhver tid påhviler dig at være informeret om de gældende regler og den faktiske fangst.

Bliv medlem eller køb dagkort

Lodsejerfesten 2016

Fredag d. 4. nov. kl. 18.30 afholder foreningen sin årlige lodsejerfest i Festlokalerne, Skolegade 32, Holstebro

Ønsker man som medlem - gerne med ledsager - at deltage i denne festlige aften, får man noget godt at spise og god musik til både mad og den efterfølgende dans.

Vi slutter af med natmad kl. ca. 00.30.

En aften hvor man kan hygge sig med både lodsejere og fiskekammerater.

Alt dette, inkl. drikkevarer ad libitum, for kr. 250,-/pers.

Tilmelding til Gunnar H. Pedersen senest lørdag d. 29. oktober.

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.                         Tlf.: 20 46 82 58

Stor - større – størst

En laksesæson har sin rytme.

I april kan man forvente at fange mellemstore laks med enkelte større ind imellem.

Sådan er det også gået i Storå.

Der er fanget pænt med laks på mellem 80 og 95 cm. garneret med enkelte på ca. 120 cm.

Mellemlaksene har endda været stabile leverandører hele sæsonen igennem.

Med sommerens komme, dukker også grilsene; de mindre laks op.

Hen imod sæsonslutning kan alt ske. Af og til lukkes sæsonen med en storlaks.

At det skete i år og med en så exceptionel stor laks, havde ingen vel turde håbe på.

Onsdag d. 5. oktober kunne Simon Kastrup Shimizu smykke sig med titlen som fanger af Danmarks største stangfangede laks.

Målebåndet viste intet mindre end imponerende 141 cm.

Simon måtte under herre-fighten midt i Holstebro by ringe efter hjælp fra sin bror, så han kunne få fisken afkroget.

Vægten er uvis, idet fisken naturligvis skulle genudsættes, da den såkaldte ”store” kvote for længst er opbrugt.

For Simon var det selvfølgelig en fantastik oplevelse at kunne fange og lande laksen, men det var også en fantastisk følelse, at se laksen glide tilbage i vandet og svømme videre.

Tilbage er kun at håbe på, at denne hanlaks får held med sin gydning, så de fantastiske gener, denne fisk besidder, kan gå videre.

Stort tillykke til Simon med fangsten og tillykke med den nye titel. En 62 år gammel rekord er slået.

DSC01561 small

DSC01563 small

DSC01567 small

Kursus ved Idom Å den 17/9 + 18/9.

Lørdag den 17/9 og Søndag den 18/9 vil stykket ved Idom å blive befolket af kursister som deltager i vores spinnekursus.

Det betyder at det nok vil være en god ide at finde et mindre befolket sted, hvis du skal ud og fiske. :-)

Orme & Spinnekursus

Holstebro & Omegn vil den 17 September 2016 tilbyde dig som medlem, et intenst kursus i laksefiskeri med fokus på spinner, wobler eller orm.

Kurset vil starte i klubhuset kl 8.00, hvor vi vil starte ud med morgenkaffe og rundstykker. Undertegnede vil kort gennemgå programmet for dagen.

Frederik Iversen vil fortælle om spinnefiskeriet med Spinner og Wobler, herunder pladser fiskemetoder og aflæsning af vandet.

Herefter vil John Balleby fortælle ormefiskeriet og grejet som bruges hertil.

Vi vil midt på formiddagen tage til åen, hvor vi vil afprøve teorierne som blev gennemgået om morgenen. Instruktørerne vil skiftevis gå sammen med den enkelte deltager for at give den bedste undervisning muligt. På den måde får den enkelte deltager mulighed for at forbedre sit fiskeri.

Til middag vil vi tænde op i grillen, og indtage maden et sted ved åen

Målgruppe: Kurset er i kraft af den individuelle undervisning være rettet til både begynderen, den øvede, og mon ikke fluefiskeren kan drage fordel af den store viden som instruktørerne vil dele ud af.

Instruktører:                       Frederik Iversen og John Balleby

Tid & sted:                          kl 8.00-16.00 med start i klubhuset på Frøjk

Deltager betaling:               Gratis

Forplejning:                        Gratis

Bemærk at deltagerne selv skal medbringe grej, herunder også Cirkelkroge og orm

Tilmelding skal ske til Peter Larsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bemærk at der er begrænset antal pladser på kurset.

Tur til Munkbro Fiskesø

Der er den 21. august arrangeret en gratis tur til Munkbro fiskesø for alle i alderen 8-18år.

programmet er som følgende 9.30: Indskrivning af dem der deltager 10.00: Fiskeriet i den store sø starter Der er løbende indvejning af fisk 12.30: Vil der være grillet fisk fra dagens fangster samt sodavand, pølser og brød 13.00: Fiskeriet stopper 13.10: Præmieoverrækkelse

Der vil være mulighed for at låne fiskegrej  Der er sponsoreret præmier af Seatrout, Korsholm, Lars Uhre og pension laksebo. Har man spørgsmål er man velkommen til at kontakte Juniorleder Lasse Eriksen på tlf 61701827

Alle nye medlemmer der melder sig ind på turen eller resten af året vil ud over medlemskab til rigtig meget fiskevand også få et gratis to-timers fiskekort til Munkbro fiskesø. Medlemsskabet vil forresten være gratis i resten af 2016 og fra 2017 vil det være gratis for alle indtil de er 18år. Mvh juniorer afd.

Forurening af Lægaard Bæk

Der har været et udslip af sæbe i Lægaard Bæk, og vi har modtaget dette fra Holstebro Kommune

 

Kommunen har ved besigtigelse fundet at stort set alt liv er dødt på strækningen fra 100 m vest for Ringvejen og til udløb i Storå.

Elfiskeri gav ingen levende fisk på strækningen.

Det er anslået, at der er et tab af ørred på ca. 3 stk pr. løbende meter vandløb foruden de fisk, der er taget af strømmen og drevet udenfor det besigtigede område. Foruden ørred mange døde ål og strømskaller. Der er også registreret døde fisk (skaller) i søerne i Anlægget.

Kommunen har målt iltindhold i vandløbet og der er fundet et noget højere iltindhold i vandet opstrøms den påvirkede strækning.

Hovedårsagen til fiskedøden er vurderet at være en spildevandsledning, der har været blokeret og som har medført overløb af urenset spildevand via et dæksel og direkte ud i bækken næsten samme sted som udløbet fra Danlind. Vestforsyning har nu genskabt passage i rørledningen, så forureningen er stoppet.

Storå er besigtiget ved Vængerne hvor iltindhold er normal og faunaen intakt.


Venlig hilsen 
Jakob Larsen
Biolog

Holstebro Kommune
Natur og Miljø
Tlf: 9611 7798

Lad være med det!!

Nogen kører ind i afgrøder langs markvejene! - Lad være med det.

I vore fiskeregler under "Opfordring til god skik" står, at du ikke må gå ind over marker med afgrøder. Det siger sig selv, at du så heller ikke skal køre ind over dem.

Altså, hvis du på en smal markvej møder en modkørende, så skal en af jer bakke indtil I kan passere hinanden. Du skal ikke køre ind i kornmarken med hverken et eller 2 hjulpar.

Nogen vil sige: Hvad betyder dog det? Landmanden kører jo selv derinde med sin store traktor. Men han gør det som led i dyrkningen, vi andre behøver det ikke.

Konsekvensen for landmanden er et mindre udbytte, men det allerværste er, at han kan miste sin hektarstøtte fra EU. Ikke bare for det vi har ødelagt, men når det dyrkede areal ikke passer, så mister han hele hektarstøtten for alle sine marker. Og det bliver til et beløb, som du ikke har råd til at erstatte ham.

HOF har fået en klage fra en landmand, men desværre kunne han ikke udpege vedkommede, som han har set køre i marken. Hvis vi finder nogen, som ødelægger afgrøder, så vil vi bruge vore regler om sanktioner ved overtrædelse af vore regler.

El-fiskeri Storåen 2015

Her kan du se Senja Furbos film om el-fiskeriet i Storåen efterår 2015

Laksekvote for 2016

DTU-Aqua har nu offentliggjort kvoterne for laksefiskeri i Danmark.

Aammenslutningen ved Storåen fik tildelt i alt 400 laks til hjemtaglese. Disse er fordelt på følgende måde:

  • Der må maksimalt hjemtages 395 laks nedstrøms Holstebro Vandkraftværk delt i 2 grupper på 210 laks på 75 cm eller derunder og 185 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 1 nævnte områder i perioden fra og med den 16. april til og med den 15. oktober
  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Storå vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 2 nævnte områder i perioden fra og med den 16. april til og med den 31. oktober.

 

Læse mere om laksekvoterne 2016 her.

Laksebestanden i Storå-systemet

Stor fremgang – endnu større potentiale for laksebestanden i Storå-systemet

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen anerkender, at vandløbsforbedringer har ført til en markant øget bestand af laks i Storå-systemet og at indsatsen, ud over at have forbedret miljøet, også har gavnet det lokale erhvervsliv:

”Det er en fantastisk fremgang, som er værdifuld både for naturen og lystfiskerturismen. Jeg vil især gerne takke de lokale lystfiskere for at have brugt deres fritid på at passe og pleje åen og fiskene, og kommunerne som sideløbende har skabt gode forhold for fiskene til at gyde og vokse sig store”, udtaler ministeren i dag på Miljø- og Fødevare ministeriets hjemmeside.
 
”Jeg er rigtig glad for Eva Kjer Hansens anerkendende ord og vil samtidig appellere til den danske befolkning om at holde ministeren fast på at forbedring af vandløbsmiljøet er til gavn for alle og at dette sagtens kan forenes med erhvervsinteresser, herunder landbrugsdrift. Det er blandt mange andre steder blevet vist ved Storå-systemet, hvor vi har et fantastisk godt samarbejde med de lokale lodsejere og hvor vandløbsforbedringerne går særdeles fint i spænd med landbrugsdriften i området”, siger medlem af forretningsudvalget i Sammenslutningen ved Storå, Torben Thinggaard.
 
Samtidig understreges det, at kun en tredjedel af Storå-systemets potentiale er udnyttet i dag, idet spærringen ved Holstebro hindrer fiskenes frie passage til og fra vandsystemets øverste 2/3-dele. ”De nuværende forhold i Storåen ved Holstebro Vandkraftsø, hvor der ikke længere produceres elektricitet, er af staten udpeget som en spærring. Det betyder, at passageproblemet skal løses i forbindelse med implementeringen af vandplanerne”, siger Torben Thinggaard. ”Jeg vil anmode ministeren om at gå ind i sagen, således at vi kan komme i gang med dette arbejde. Det bliver ikke billigere af at vente, tværtimod snyder vi os selv for det meget betydelige afkast en yderligere øgning af fiskebestandene straks vil medføre”, slutter Torben Thinggaard.
 
Læs ministeriets pressemeddelelse her:

 

Læs her mere om bestanden af laks i Storå-systemet:

Vejret Storåen

Vejudsigten er vigtig for din planlægning af din fisketur.

Her har vi samlet et udvalg af forskellige udbydere af vejrudsigter. Så har du mulighed for at vælge den udbyder, som du stoler mest på.

Klik her for at se mere.

Vandstand flere steder i åen

Vandstanden i Storåsystemet svinger naturligvis i takt med nedbørsmængder og snesmeltning. I det daglige lægger vi måske ikke så meget mærke til det.

Vi har derfor samlet nogle måledata fra forskellige steder i Storåsystemet.

Disse måledata kan du se ved at klikke her

Kommende begivenheder

Senioraftener i klubhuset
Tir 13 dec 19:00 -Tir 13 dec 21:30
Senior

Junioraftener i klubhuset
Ons 14 dec 19:00 -Ons 14 dec 21:30
Junior afd.

Generalforsamling
Tir 21 feb 19:30 -
Bestyrelsen

Udskriv dit medlemskort her:

Seneste laks & havørreder

Her kan du se de seneste fangster af:
laks og havørreder
i hele Storåen

Læs det nye medlemsblad her:

nov 16

Storå - Åens historie og lystfiskernes fortællinger

Fik du sikret dig et eksemplar af denne fine bog?
 
forside 1
 

 Du kan læse mere om bogen her:

http://www.forlagetstoraa.

simplesite.com/

Og der kan du også se, hvordan du kan købe bogen.